Dagbok från 1822

Jag innehar en almanack med dagboksnateckningar.Vem som har gjort dessa har jag ingen aning om med det verkar som han bott på Håvens egendom(mellan Tidaholm och Hjo) eller dess närhet. Någon vanlig bonde har det inte varit, då han varit mycket på resande fot.

Är det någon som med hjälp av dessa dagboks anteckninga kan säga vem som en gång har gjort dessa.så sänd mig ett mail

Gåtan är löst Det är Ägaren till Håven Carl Jonas Lagerberg som skrivit dagboken.
Det var Sven Lagerberg sekreterare i Lagerbergska släktföreningen som av en händelse ramlade in på denna sida och kände igen namnen.

Januari 1 Till Karstorp till middag
2 Jord visit på Tidaholm
6 På Tidaholm till middag
7 Goda främmande
8 Reste till Sköfte till middag jord visit på Mölltorp.låg i Sköfde
9 Åt middag på Dala for till Hamrum till afton
10 Förm. Visit på Karstorp for hem till midag
11 Kom Gustaf och Gustava Lind till midag -manen Lagerberg och Lotta Tengbom på eftermidagen
12 Reste vi från Håfven kl 9 förm. Åt midag hos kaplan i Karebg Wannerblad låg i Halsarp
13 Till Alingsås låg över natt
14 Till Gborg
19 Började Pehr i Takane at lemna 3 kannor mjölk
29 Kom Fredrik af Bjerken till staden kl 9 förmiddagen
Feburari 5 Född det en tjurkalf af ko nr 2
9 Föddes första lammet den lilla suggan grisat fött 6 k 5 dött
21 Liqviderade Pehr i takene för den förflutna tiden för mjölk
Mars 11 Var stormen starkast och barometern lägst
April 15 Kom Anders i Bondstorp och Pettersson från Håfen och åter venda den 16 Om morgonen
20 Sålt v tjenat 10 -------?
21 Reste jag från Gborg låg i Jung öfer natt besåg Skara och Kloster kyrkor
22 Jord visit i Sköfde åt på Knistad, for til Karstorp till afton
23 Åt midag på Svenstorp kom till Håfven om afton
24 Gjorde förmidagsvisit på Tidaholm samt Uddestorp Adam kom till Håfen om aftonen
25 Kom bror Pehr till midag fröken Jytti Gyllenberg Manfred? Hultman till afton
26 Reste från Håfven och kom till Gborg andnudagen kl 4 ef:m
18 Kom vackert rägn,det uteblev sedan hela sommaren
Maj 6 Reste Grefe Kron----- och jag til Warberg härads------
8 Reste vi tidigt om morgonen til Gborg
Juni 19 Betalt Mjölkekon från april till och med juni månad 8:32
30 Kom entligen rägn efter 10 veckor väntan
Juli 1 Kom Pettersson från Håfven samt Måns i Bonstorp
20 Kom starkt regn kl ½11 f:m med lite hagel i regnet Det blev en fullkomlig rotblöta den första som kommit i sommar
Aug 10 Kom Pontus Lagerberg från Värmland
22 Reste vi till Almekärr på ef.m låg öfer natt och reste den 23 på ef.m till Wiken
24 På ef:m kom till Gborg var hos J Berdborg på super om afton.
Enligt erfarnas utsago bör råg sås efter den 25 til förokomma de af frost skada andra blomningen
sept 4 Skref till PJ: och AS:Lagreberg Mafill Bruno KyrkoherdeWennerberg och Kogeli höjer?
14 Försont med Anders Jonson från St Äljarås 2" rullar til Wamaredahl
22 Reste jag från Gborg låg i Jung om natt samt kom till Håfven kl 4 eftermiddagen
24 Reste jag och Leuit- Ruth till Köttarp och Dartorp på ef:m
25 Återvända Ruth till Köttarp
26 Jorde visit på Tidaholm och Uddestorp Leu: Ruth följde med till Håfven om aftonen
27 Reste från Håfven, åt middag på Hamrum for till Karstorp samt Stenbäcken ---- till Knistad låg där öfver natt
28 Genom Sköfde åt middag på Herlingstorp gjorde visit på Sköltorp låg i Efsarp, kom till Gborg den 29de
Okt 9 Pehr i Takene liqviderad för mjölkkon till och med den 16de denna

Bak.jpg (2160 bytes)