Adventskalender 2013
Årets tema är Gamla vykort från Hjo
Bangatan på 1920-talet. Villa Vättern till vänster är det enda som är kvar. Ett nytt affärshus byggdes omkring 1930. Då Konsum övertog Villa Fenix i mitten av bilden Byggde Axel Andersson ägare till Villa Vättern en konkurrerande affär.
I bakgrunden ses Mejeriet och Spritfabriken där Rödingen nu ligger.
Ett något tidigare kort på Bangatan från andra hållet med Villa Vättern. Nu ser vi att gatan ännu inte fått någon beläggning av kullersten. Huset bakom samrealskolan är gamla småskolan, som revs när park byggdes 1958. Nya kyrktornet så bilden är efter 1901.
Här ser vi huset som Axel Andersson lär bygga åt Hasselqvist när Konssum övertog hans affär i Fenixhuset. I andra ändan är det en cigarraffär. Här höll sedan kristidsnämden till under andra världskrigen, med utdelning av ransoneringskuponger.
Observera bensinpumpen vid gatan,