Adventskalender 2013
Årets tema är Gamla vykort från Hjo
 
 En vacker björkallé var det utmed Jönköpingsvägen, endast ett fåtal träd finns kvar. Spår efter järnhjusvagnar.
 
 Utmed hela södra infarten var det en allé. Den övre trädraden togs ner när vägen byggdes om på första halvan av 1950-talet. De flesta av dessa träd har ersatts av nya efterhand.
 Jönköpingsvägen efter att den nya vägen blivit färdig. Den västra delen av allén är borta, trots många protester. Men resultatet blev fint. Vi har ju en av de vackraste infarter i Sverige. Som min far sade, efter att vi varit på semester i Norge, det är ju lika vackert här.