Adventskalender 2013
Årets tema är Gamla vykort från Hjo
 
 En bild från Norrbro bilden är från omkring 1910 före bron breddades vilket gjordes 1913. De vackra valven syns inte förrän man kommer ner till ån numera. Till höger i bakgrunden hotell Torp, sedemera Ritz.
Den s.k. Karl XII-stugan som låg på andra sidan gatan är riven. Inga vuxna träd i parken.
 
 Detta kort är 10 år äldre än ovanstående. Här ser vi Karl XII-stugan. En gatlykta av gamla modellen innan elektifieringen. Stöttorna på staketet ha ännu inte behövts att sättas upp. Gott om träd i parken, en häck utmed hamngatan
 En bild tagen efter breddningen av Norrbro 1913. Nytt staket och de fina brovalven är dolda. Häcken utmed Hamngatan har åter vyxit upp. Huset som Olsons foto och Stenberg huserade i på 50-talet är ännu inte byggt.