Borrbäck omkring 1870.

Huset har troligtvis sitt ursprung från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet.

Vid en delning av gården 1827, sågades huset mitt itu och den andra halvan flyttades till ny plats det som i dag är Borrbäck 1:4.


Huset revs 1957 och då syntes det tydlig att ena halvan var minst 100 år äldre

Johans anfäder Emmas anfäder Ättlingar Borrbäcks historia Fam Bergstrand  

Borrbäck är en gammal gård
Från omkring 1750 ägdes gården av Serganten Erik Friberg, hans styvdotter Maria Friberg ärvde gården vid hans död. Maria var dotterdotter till prästen Sven Bredberg som ägde gården på första halvan av 1700-talet.

Maria var gift två gånger först med Lindström och då bodde de i Borrbäckstorp. Gifte sig sedan med Anders Palmqvist. Efter Maria död 1816 delades gården upp mellan arvingarna. 1827 Splittrades gården i tre delar varav två flyttade till nya boplatser.

Carl Gustaf Palmqvist ägde denna del av gården. Han dog 1852 och Arvingaran sålde gården på auktion 1856-01-30 till Kajsa Lisa Larsdotter.

Hon ägde sedan och drev gården tillsammans med sin andra make Johan Johansson.Hon dör 1903.

1905 tog sonen Per Johan över gården genom gick då en upprustning, täckdikades och planterades en mindre fruktträdgård och det odlades mycket trädgårdsväxter. Han ägde den till sin död 1933

1934 tog sedan sonen Hjari över gården och och utökade fruktträdgården.1968 överlät han den till sin son Karl som nu äger gården.