Bouppteckning blev den 23 september 1871 förrättad i Värsås Perstorp efter derstädes den 18 föregående juli aflidne hemmansegaren Lars Jonsson,hvilken såsom arvingar efterlemnat
enkan Kristina Andersdotter och med henne i äktenskapet födda fem barn:
sonen Johannes,dottern Kajsa Lisa,gift med nänndemannen Johan Johansson i Borrbäck,dottern Gustava,gift med And,Gustav Jansson i Korberga
dottern Britta Kristina,gift med Frans Johansson i Torbjöntorp och dottern Klara Sofia ogift,alla Myndiga.

Enkan uppgav boet,dervid anteckning och värdering skedde som följer;

Tillgång       Jern    
Fastighet 1/12 mantal       2 bleckkrukor 1,00  
Skatt frälse Perstorp       6 bunkar 1,00  
inköpt under äktenskapet       1 tratt 2 formar 0,25  
taxerat till   5000,00   2 bickor 0,40  
        1 gl gryta 0,50  
Fordringar       2laggar 1,20  
af son Johannes 138,34     l kaffeqvarn 0,40  
måg J Johansson 100,00     2 långpannor 0,50  
måg Gustav 1223,00 1461,34   1 gl besman 0,50  
    6461,34   6 bordsknivar 0,50  
            7,25
             
Silver       Portelin    
1 liten bägare 4,00     2 tallrikar 2,50  
1 beslagen pipa 1,50 5,50   6 kaffekoppar 0,50  
        2 karotter 0,25  
malm     gräddsnipa 0,25  
1 strykjern 2,00         3,50
2 ljusstakar 1,50     Glas    
1 mortel 2,00     2 ljusstakar 0,75  
6 skedar 0,50 6,00   8 glas 0,50  
Tenn       1 sockerask 0,25  
4 fat,l skål 6,00     diverse 0,50  
2 tallrikar 6 skedar 1,25 7,25   3 taflor 1,00  
    6472,84       3,00
Koppar            
2 små kittlar 3,50     Möbler    
2 fatpannor 2,00     1 säng 2,00  
1 kokare 1,50     1 soffa 5,50  
1 kruka 2,35     5 bord 2,50  
1 mått 0,15     1 klocka 0,50  
1 gryta 2,00     1 byrå 3,00  
1 do nedmurad 5,00 16,50   5 stolar 2,00  
        3 do små 0,50  
        1 glt skåp 0,25  
Böcker diverse   7,00   2 bingar 2,50  
sängkläder       dìv laggkärl 1,50  
l bolster 38 á.50 19,00     drickestunna 2,00  
l dyna 8 á.40 3,20     1 balja 0,50  
2kudda 2,00     bakredskap 1,00  
3madrasser 6,00     2 siktar s såll 1,00  
3do dynor 2,25     väfredskap 3,00  
1 kudde 0,50     1 kista 2,00  
4 täcken 8,00     1 skrin 0,25  
l fäll 4,00     smidesredskap 6,00  
8 lakan 8,00 52,25   snickarredskap 2,50 22,25
        summa inventaria   6930,54
Gågkläder            
7 rockar 20,00          
3 par byxor 6,00     Skulder    
5 västar 2,50     Kajsa Lisa Jonsson Karlsborg 600,00
underkläder 2,00     ränta från 1 jan 1871   26,30
2 halsdukar 0,75     Per i LillaVersås   75,00
2 hattar 1 mössa 3,00     ränta från 22 juni   1,15
2 par stöflar 6,00     Måg frans   10,00
12 skjortor 6,00     1 års ränta   0,60
halsdon1.- 1,00     J G Johansson Klinten 116,67
handskar,vantar 0,50     12 dagars ränta   0,23
3 par strumpor 1,50     A Larsson i Karthagen 15,00
näsdukar 0,25 49,50   Dotter Klara   249,67
    6624,79   Son Johannes   25,00
Kreatur       banklån   500,00
2 kor 130,00          
2qvigor 100,00     Begrafningskostnad   50,00
1kalv 20,00     Bouppteckningskostnad 10,00
3 får med lamm 30,00 280,00        
Diverse       Summa Skulder   1679,62
1 gl vagn 2,00          
ldo skrinda 1,00          
1 do sele 0,50 3,50        
        Boets behållning   5250,92
             
        Summa   6930,54

Åter till topp

e-post Karl Bergstrand

Bak.gif (1905 bytes)