Diverse

 

Konditori Fenix och senare Konsums första affär.

Fenix had sitt konditori till vänster. När Konsm flyttade in byggdes huset om så Fenix serveringslokal jamnade på andra våningen.

När Domus blev färdigt på mitten av 60-talet flyttade alla konsums affärer dit.

Var bilförsäljning något tag.

Huset revs sedan för att lämna plats för ICA-hallen.

 

Gotemplarlokalen på Skolgatan byggd på 1890-talet Näms i Husförhör första gången 1892.

Här var Hjo:s största profana samlingslokal, ända till dess medborgarhuset Park stod färdigt 1958.

Här härskade vaktmässtaren "Sjuars-Ella" på 50-atlet så det var bäst att inte leva bus när man var där.

lokalen var sedan auktionshall i många år.

Elinsdal i förgrunden. (Sjömansgatan 3)

Bilden är tagen från taket på Bäckastrand.

Elinsdal är förekommer i Församlingsboken första gången 1906.

Vita huset till vänster är villa Sjövik byggt 1903.

I bakgrunden ser vi Gatehuset och Gästgivaregården med sina ladugårdar.
I en bouppteckning från 1884 är det upptaget 25 ha stadsjord till dessa fastigheter.

Bobäcks snickerivekstad är ännu ej byggd.
Byggdes 1913.

Marieborg

Byggt 1904 av Edvard Pettersson från Borrbäckstorp.

Här derv han tillsammans med hustru Ida en handelsträdgård som fotrfarande finns kvar nu i fjärde generationens regi.

Vasagatan

Rosenbergs hus som revs och lämnade plats till ICA:s parkering.

Nästa hus var Victoria biografen. Hjo:s nöjespalats med film och teaterföreställningar.

Braberare John Andersson ägde huset 1905. Är väl byggt vid denna tid.

I slutet av 1908 dykrer de första bioanonnser för Viktoria upp i Hjo Tidning För i januari 1908 finns det annonser för två olika biografer, då det var väl kringresande biografer.

Huset rev på 1960 talet för att lämna plata för ett modernt hyreshus.

Sturegatan

Brandkåren testa pumpen i den nyinköpta brandbilen av Tidaholms fabrikat.