Floragatan

 

Floragatan från öster med Samskolan till vänster Villa Vättern och Fenixgården till höger.

Kullersten på trottarer och gata

 

en något äldre bild tagen vid Fenixgården Länssman Olssons hus i mitten Flyttade man in i 1907.

 

Floragatan från väster.

Man har nu planterat träd utmed gatan.

Det hänger två kablar i elledningen.

En bild tagen längre väster ut Träden har vuxit till sig så den är nog något senare tage.