Hamngatan

 

Hamngatan är Hjo:s pulsåder.

Norra delen har även kallats esplannade enligt ett vykort från 1902.

Här ser vi Samskoleparken, Träden är ju inte så gamla. Nu stora kraftiga träd som endast har ett drygt 100 år på nacken.

De 4 husen är Samrealskolan, Vila Vättern. Dessa finns fortfarande kvar.

De två andra är Villa Fenix (nuvarande ICA) och Järnvägsstationen där hotell Belleveu nu ligger.

Ett foto från ungefär samma tid.

Nya kyrktonet är ett sätt att datera bilder, det byggdes 1901 så då kan man se att det är en 1900-tals bild.

Till vänster är Bohlins gamla affär.(brann på 1930-talet).

Ingen stenläggning utan en ganska lerig gata. Hästdragna vagnar med sina smala hjul satte sina spår i gatan.

Nu är gatan belagd med kullersten. Denna ersattes på 1930-talet med gatsten.

Till vänster Cedermarks ur-affär, Anderssons rak och frisersalong. Falks manufakturaffär.

Till höger gamla Apotekshusset som revs på 30-40- talet

Bilden är nog från omkring 1920.
Hilma Falk kommer till Hjo 1914. Systern Lydia som är småskollärare kommer till Hjo 1909.

En bild från 40-talet.

Inga bilar, hästskit på gatan.

Till vänster Cederqvist bokhandel och Skaraborgsbanken

Till högen Alfred Carlssons chaktuributik (utanför bild). TH Larssons skoaffär.

Längst bort syns Tullhuset och Hotell Royal.

Husen på höger sidan finns alla kvar.

Märk att telefonstolpen finss med på båda bilderna.

Norrbro 1902.

1913 breddades bron till nuvarande bredd, så de fina valven syns inte så tydligt numera.

Se på gatlyktan på andra sidan är från tiden innan elekriciteten kom.

Skall vi tippa på att bilden är från omkring 1940.

Obs bensinpumpen vid gatan.

Träden framför huset är mindre. Kan det vara så att de blev skadade när det gamla Bohlins brann och har nu hämtas sig och har börjat gröndska.