Om du klickar på bilden så får du en större bild

Hon har gjort en stor kulturgärning genom att dokumentera miljöer som försvann.


Med att visa hur det såg ut när den nya bebyggelsen kom på plats gör bilderna ännu mer intressanta.

 

Kvarteret Källaren, norra sidan av torget.

Revs i mitten av 1960-talet och ersattes av en fyrkantig huskropp, som i så många andra städer centrum.

     
Järnvägsstationen revs 1970 för att ge plats åt hotell Belleveu.
     
Järnvägsstationen med Pressbyråns kiosk den flyttades sedan till Floragatan där bibiloteket ligger idag.
     

Järnvägsstationen ur en annan vilkel.

Se på vägskylten, där står det Folkhögskola. Som då låg i villa Svea i parken.

     
Järnvägplan som var uppställningsplats för bussar. Loket och järnvägsvagnen håller på att flyttas till ny uppställningsplats vid nya busstationen.
     
Godsmagasinet hade tjänat ut sin roll, i och med att tågtrafiken försvann. Fick lämna plats för hotellets parkering.
     

Centralföreningens magasin och taxi kiosken lämnade plats till Hjo:s första varuhus Domus i mitten av 1960-talet.

Taxikiosen flyttades till Vasagatan, men är numera borta sedan många år.

     

Villa Fenix hade Konsum affär och i södra delen fanna konditori Fenix.
När Domus byggdes lades all konsums affärer ner och samlades i Domus.

En kort period var det bilförsäljning i lokalerna

     

ICA hallen byggdes i miten av 1970-talet på denna plats.

Då upphärde Dahlens livs i det mittre huset och Arnes sport flyttade in till större lokaler.

     
Detta hus som var ett hyreshus stod i hörnet av Viktoriagatan Vasagatan och är numera parkerin åt ICA.
     

Hjo Andelsmejeri låg i hörnet Sturegatan Bangatan. Mejeriföreningen gick upp i Arla i början av 1960-talet, man hade osttillvekning här ytterligare ett tag.

Revs för att lämna plats för Rödingen äldreboende med Apoteket och Föreningsbanken i bottenvåningen.

     

Spritfabriken låg på den andra delen av tomten.

Spritfabriken förädlade råvaran som kom från bränneriena på de stora gårdarna.

Till höger flyttade polisstationen in.

     

 Gamla Småskolan vid Sandtorget.

I bortre ändan var det gymnastiksal Klassrummen användes ibland när det saknades klassrum i övriga skolor.

Revs till förmån för Vallgårdens utbyggnad

     
Småskolan från söder
     
Sjögatan med Gatehuset till vänster och hotell Gästis.
     
Detta hus revs när Vallgården byggdes ut
     

Bryggeriet låg i korsningen Falköpingsvägen Strömsdalsvägen.

Pripps köpte bryggeriet 1950 och lade ner det.
Revs på 70-talet för att lämna plats för Källängens hyreshus.

     
Torggatan med gamla brandstationen fick lämna plats åt nya kommunhuset.
     
Kommunhuset från väster
     
Vätterholmska hust revs när församlingshemmet byggdes ut.
     
Församlingshemmet från öster
     
 Bobäcks snickerifabrik i hörnet Repslagargatan Vallgatan. Verksamheten lades ner på slutet av 1950-talet, var sedan lager till Henriksson i ett antal år.
Nils Bobäck dog 1977, sedan rev fabriken och lämnade plats för en villa.
     
Hamngatan 14 det bortre huset som tidigare hade varit plats för Olssons foto och Stenbergs Diversehandel revs för att bli parkering åt hyresgästerna, när gården renoverades och byggdes till omkring 1990.
     
Hamngatan från norr Huset var int så gammalt men var byggt på dålig grund då det är lera i marken. Huset satte sig så golven lutade.
Ytterligare någta bilder från Dagmars arkiv    
Trafik skönk i hamnen vintern 1966.
Ni kan även se att badet är under byggnad.
Gunnar Lönne höll låda på plaskkvällar i Hjo. Många samlades i badet.

En var sommardag samlas det mycket folk utmed Vättern på söder vid det gamla fiskeläget.

Medan det på vintern är ödsligt och tomt.

Infarten till parken innan badet byggdes med vackra blomrabatter
 
Trafik med dess befälhavare
Maskinist och styrman

Hjo profilen Gösta Fröberj

Birger Carlsson Gustaf Törling Landshövding Falenius och Kurt Ahlström

Festligt i Hjo

Första Sikens dag 1965?