Kapten Mårten Krum

Stamfar till krumsläkten, från Kyrkefalla. Om släkten Krum finns en släktutredning. SLÄKTEN KRUM FRÅN KYRKEFALLA Släktutredning av Brynolf Svensson, 1970. Brynolf Svensson 1895-1979 var Postmästare i Trollhättan och ägnade många år åt kartläggningen av släkten Krum.

Mårten Krum dog i Spännefalla, Kyrkefalla (R) 1650. När och var han var född är inte känt, men han bör vara född på 1590-talet.
Han nämns även under namnen Crommert och Taleman i militära rullor.
Enligt Gösta Göranssons bok Gustaf II Adolf och hans folk Skulle en Soldat Mårten Krum, 1618 varit instämd för att ha besökt tjocka Saras bordell i Stockholm. Om det är vår Mårten ska vara osagt, men troligt då namnet Krum är sällsynt.
Mårten var löjtnant 1620 blev kapten 1622 och kompanichef för fotfolket från Kåkinds Härad som då hörde till Östgöta regemente.
Kom hem från Lifland på sommaren 1622.
Var med i krigen mot Polen och i Tyskland som Kompanichef.
Var med Kung Gustaf II Adolf när han avseglade till Preussen 1628.
1636 kommenderad med de sjuka från Elbing till Sverige.
1640 var ha chef för ett kompani med hemmavarande knektar 103 gamla och 113 nyutskrivna. Nästa år var dessa kommonderade för att förstärka Göteborgs Försvarsanläggningar och slussbyggnad vid Lilla Edet.
1644 förde Mårten Krum befälet för ett kompani på marsch mot Hälsingborg, men blev då krigsoduglig och hemförlovades.
Fick donationsjord i Spännefalla av drotting Kristina.

I namnregistret över Officerare m.m. i rullor1620-1723 finns att läsa.(Källa Brynolf Svensson)
Taleman (Krum) Mårten
Kapten vid Johan Banérs regemente från Östergötland m.m.
1622:4 vol 3.
Kapten vid Bengt Kafles reg. Jönköpings län.
1623:2, kapten 11.
Löjtnant vid Johan Henrikssons Reuters reg. Från Västergötland.
1627:13, 15 ( fortfarande med namnet Talman)
1628:5 6, 7, 8 9, 10, 12, 13, 15,
Kapten vid Göran Johansson Ekeblads reg. Från Västergötland.
1631:8
Kapten vid Västgöta dals reg.
1632:7
Fullmakt att vara kapten 1631 ( Krigskoll. Registret)
Var 1623 och 1624 gift med Svanborg Månsdotter( Rättegång i Kåkinds härad 1623 20/10. Landsarkivet, Göteborg)
Kapten vid Västgöta Dals regemente.
1633.8
1635.1, 14, 27, 31, 32,.
1636:1, 2, 11, 15, 16-21, 23.
1637:13, 14, 17.
1638:4, 21-23, 24.
1639.1, 7.
1640:2, 7.
1641:2.
Kapten vid Skaraborgs reg.
1641.8.
1542:, 7, 1643:3, 8, 9, 1644:9, 10, 1645:10, 1646:8.
Reformerad 1648:9.
1651:4.
Författarna av Skaraborgs regementes Historia och Hallands regementes personhistoria omnämner Mårten Taleman Krum i sin resp. verk Utdrag ur dessa följer härefter.

Utdrag ur Skaraborgs regementes Historia.

Del 1.

Mårten (Crommert) Taleman: löjtnant vid Östgöta regemente till fot 1620. Kapten 1622. Kompanichef vid fotfolket i Västergötland 1623. Tjänade ännu in på 1640 - talet. Sid 264, 284, 299-301.

Kriget mot Polen 1621 - 1629.

När Gustaf II Adolf på våren 1628 seglade över till Preusen följde honom bl.a. två Västgöta skvadroner. Befälet över en av dessa fördes av Kapten Mårten Taleman.

Ur del II.

Taleman (Krum) Mårten: Kapten sid. 49, 52, 65, 67, 70, 77.
I maj 1640. Av de hemmavarande knektarna av regementet bildades ett kompani under befäl av kaptenen Mårten Taleman (Krum).'
1641 var Taleman hemma i Sverige med sitt kompani. Under sommaren 1643 var bl.a. Mårten Talemans kompani beordrat till arbetena med Göteborgs försvar.
1644 förde Mårten Taleman befäl över ett kompani på marsch mot Hälsingborg. På våren samma år fick han resa hem till Sverige. Han var icke längre tjänstduglig.


Ur Hallands regementes personhistoria 1625 - 1910

Av A. Noreen.

Officerare 1630.
Sid 263.
48. Talman, Mårten. Var 1621 löjtnant vid Mårten Hemmingssons komp. Av Östgöta fotfolk (Bengt Kafles reg.te), kapten därstädes 1622 - 1627; blev 1627 kapt. Vid Joh. Hindrikssons (Reuter) Skaraborgs läns regemente och år 1629 kapt vid överstelöjtnant Bartel Telins skvadron av samma regemente, står så som kapten och chef för 8. Komp av Cunningkames ( Västgöta Dals) regemente 1630. Utgick med sitt kompani 1635 till "Preutzen" och befann sig samma år 1 / 9 i Marienberg. Enl. rulla 1636 1/1 var hans kompani då i Elbing och blev han samma år kommenderad med de sjuka från Elbing till Sverige. Kallades i det årets rulla: Mårten Talman Krum. Enl. rulla 1637 1 / 4 var hans kompani då i Colberg och samma år den 29 / 5 i Wollin och i rulla av 30 / 10 samma år står Nils Hård så som chef för hans före detta kompani., vilket enl. rulla 1638 1 / 4 då befann sig i Colberg. Kompaniet kallades "Talmans kompani" men för honom är antecknat "hemförlovad till Sverige " 1637".
Var 1642 kapten vid Peder Ribbings regemente och förekommer ännu i en rulla för 1645 så som kapten. Men ej angivet vid vilket regemente. Kallades i rullorna även: Talman, skriver själv dels Talman, dels Morthen Talleman.