Soldater i Hjo kommun + Fröjered+Kyrkefalla

Uppgifterna hämtade från CD-skivan Soldatregistret.
Kopierade rotevis till Excel så är det lätt att sortera vidare.
Uppgifter som är medtagna är Namn, ev Född, torpnummer, Aktnummer, Rote.
Några soldater kan saknas då sökfunktionen på CD-skivan är primitiv så det går lätt att hoppa över någon.
Ytterligar uppgifter finns på soldatregistret på garnisonsmuseet i Skövde.

 
Torp 886 Sänneryd, Korsberga.
Skylten finns på museét i Korsberga
Garnisonsmuseet
Box 604
541 29 Skövde
tfn. 0500-46 58 33
fax. 0500-46 50 91
E-post

Sök i centrala soldatregistret

Denna databas bygger på Indelningsverkets (1682-1901) material och är ett samarbetsprojekt mellan Garnisionsmuseet i Skövde och DIS

Min tanke är att besöka alla boplatserna och ta ett kort på dem. Dessutom kommer det att finnas två kartor.Dels Häradskartan från 1880 som finns att köpa från lantmäteriet och en färsk karta, där det finns en orienteringskarta är det klippt från denna, finns att köpa av undertecknad. Om du skall besöka platsen för torpet så skaffa lantmäteriets gula karta över området då är det lättast att hitta dit.
Efterhand som boplatserna har fått ett besök läggs det ut på denna sida. Klicka på församlingen på kartan här så kommer fler detaljer.
Källor för vilket torp som är vilket. Fågelåsboken II, Korsberga Socken 1863-1951,Jubileumsbok Fridene Fröjered Korsberga hembygdsförening 20 år, Grevbäck av Karl Nimar.
På bibloteket i Hjo finns två pärmar om soldater i Fågelås med avskrifter från mösntringsrullor.
Karl Bergstrand april 2003
Hjo
Grevbäck
Mofalla
Korsberga
Fridene
Fröjered
Norra Fågelås
Södra Fågelås
Kyrkefalla
 

Utförligare uppgifter om soldaten finns i soldatregistret på Garnisonsmuseet i Skövde