Namn       Född   Torp nr   Individ nr    rote
ANDERSSON Lars  17961014 SK-00-0800 SK-00-0800-   Gärdet
BERGMAN Anders  17680606 SK-00-0800 SK-00-0800-   Gärdet
FOLLBERG Per        SK-00-0800 SK-00-0800-   Gärdet
HED Nils     17950405 SK-00-0800 SK-00-0800-   Gärdet
OLOFSSON Olof       SK-00-0800 SK-00-0800-1687 Gärdet
GÄRDMAN Per   16680000 SK-00-0800 SK-00-0800-1709 Gärdet
GÄRDMAN Lars   16960000 SK-00-0800 SK-00-0800-1717 Gärdet
GÄRDMAN Per   16970000 SK-00-0800 SK-00-0800-1718 Gärdet
GÄRDMAN Lars   16910000 SK-00-0800 SK-00-0800-1720 Gärdet
GÄRDNER Jonas  17050000 SK-00-0800 SK-00-0800-1735 Gärdet
GÄRDNER Jonas  17030000 SK-00-0800 SK-00-0800-1743 Gärdet
TOLLBERG Peter  17280000 SK-00-0800 SK-00-0800-1759 Gärdet
LUSTIG Johan   17551217 SK-00-0800 SK-00-0800-1783 Gärdet
LUSTIG Anders  17810221 SK-00-0800 SK-00-0800-1805 Gärdet
HÖG Johan    18120501 SK-00-0800 SK-00-0800-1834 Gärdet
MEIJER Nils Fredr18410129 SK-00-0800 SK-00-0800-1863 Gärdet
MEIJER Otto   18650308 SK-00-0800 SK-00-0800-1883 Gärdet
MEIJER Karl Augus18680501 SK-00-0800 SK-00-0800-1889 Gärdet