Namn            Född   Torp nr   Individ nr   rote
BRUNBERG Peter       17250000 SK-00-0805 SK-00-0805   Spånhult
Erik                SK-00-0805 SK-00-0805-1685 Spånhult
MÅNSSON Sven            SK-00-0805 SK-00-0805-1686 Spånhult
SPÅNMAN Anders           SK-00-0805 SK-00-0805-1709 Spånhult
SPÅNMAN Jon        16960000 SK-00-0805 SK-00-0805-1716 Spånhult
SPÅNBERG Amund       16820000 SK-00-0805 SK-00-0805-1719 Spånhult
SPÄNNARE Johan       17000000 SK-00-0805 SK-00-0805-1724 Spånhult
SPÅNBERG Sven       17190000 SK-00-0805 SK-00-0805-1743 Spånhult
SPÅNG Göran        17420000 SK-00-0805 SK-00-0805-1772 Spånhult
LUNDSTEDT Jesper      17760000 SK-00-0805 SK-00-0805-1793 Spånhult
SPÅN Jakob         17740000 SK-00-0805 SK-00-0805-1801 Spånhult
SVEDENBORG Jesper Emanuel 17960217 SK-00-0805 SK-00-0805-1802 Spånhult
TJÄDER Anders       17820000 SK-00-0805 SK-00-0805-1806 Spånhult
TJÄDER Håkan        17821117 SK-00-0805 SK-00-0805-1809 Spånhult
TJÄDER Petter       17980102 SK-00-0805 SK-00-0805-1818 Spånhult
SPJUT Lars         18181204 SK-00-0805 SK-00-0805-1838 Spånhult
BRO August         18261219 SK-00-0805 SK-00-0805-1851 Spånhult
BERG Johan August     18611009 SK-00-0805 SK-00-0805-1882 Spånhult