Soldater i Grevbäck


Klicka på torpnumret så får du mer information

Namn Född Torp nr Individ nr rote
ANDERSSON Lars 17961014 SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet BERGMAN Anders 17680606 SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet FOLLBERG Per SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet GÄRDMAN Lars 16910000 SK-00-0800 SK-00-0800-1720 Gärdet GÄRDMAN Lars 16960000 SK-00-0800 SK-00-0800-1717 Gärdet GÄRDMAN Per 16680000 SK-00-0800 SK-00-0800-1709 Gärdet GÄRDMAN Per 16970000 SK-00-0800 SK-00-0800-1718 Gärdet GÄRDNER Jonas 17050000 SK-00-0800 SK-00-0800-1735 Gärdet GÄRDNER Jonas 17030000 SK-00-0800 SK-00-0800-1743 Gärdet HED Nils 17950405 SK-00-0800 SK-00-0800- Gärdet HÖG Johan 18120501 SK-00-0800 SK-00-0800-1834 Gärdet LUSTIG Anders 17810221 SK-00-0800 SK-00-0800-1805 Gärdet LUSTIG Johan 17551217 SK-00-0800 SK-00-0800-1783 Gärdet MEIJER Karl August 18680501 SK-00-0800 SK-00-0800-1889 Gärdet MEIJER Otto 18650308 SK-00-0800 SK-00-0800-1883 Gärdet MEIJER Nils Fredrik18410129 SK-00-0800 SK-00-0800-1863 Gärdet OLOFSSON Olof SK-00-0800 SK-00-0800-1687 Gärdet TOLLBERG Peter 17280000 SK-00-0800 SK-00-0800-1759 Gärdet ANDERSSON Måns SK-00-0802 SK-00-0802-1691 Sörberga APEL Jonas 17850000 SK-00-0802 SK-00-0802-1804 Sörberga APEL Peter 17850000 SK-00-0802 SK-00-0802-1809 Sörberga BERG Anders 17440000 SK-00-0802 SK-00-0802-1771 Sörberga FOGELIN Lars 18100000 SK-00-0802 SK-00-0802- Sörberga KAFLE Harald SK-00-0802 SK-00-0802-1695 Sörberga SÖDERBERG Bengt 16930000 SK-00-0802 SK-00-0802-1716 Sörberga SÖDERBERG Johan 17010000 SK-00-0802 SK-00-0802-1722 Sörberga SÖDERMAN Johan 17310000 SK-00-0802 SK-00-0802-1760 Sörberga SÖDERMAN Lars 17240000 SK-00-0802 SK-00-0802-1747 Sörberga BRODD Johan 18310921 SK-00-0803 SK-00-0803-1851 Munkebo GRÅBERG Lars 17310000 SK-00-0803 SK-00-0803-1757 Munkebo JONSSON Anders SK-00-0803 SK-00-0803-1681 Munkebo LEJON Anders 17520000 SK-00-0803 SK-00-0803-1775 Munkebo LEJON Petter 17720000 SK-00-0803 SK-00-0803-1798 Munkebo LEJON Petter 17620000 SK-00-0803 SK-00-0803-1790 Munkebo LINDGREN Peter 17170000 SK-00-0803 SK-00-0803-1736 Munkebo MUNK Per 17030000 SK-00-0803 SK-00-0803-1743 Munkebo STARK Ture 17110000 SK-00-0803 SK-00-0803-1741 Munkebo STRÖMBERG Johan Gus18570503 SK-00-0803 SK-00-0803-1878 Munkebo SVÄRTING Anders 16880000 SK-00-0803 SK-00-0803-1709 Munkebo SVÄRTING Jakob 16890000 SK-00-0803 SK-00-0803-1716 Munkebo WALL Eric 17960810 SK-00-0803 SK-00-0803-1819 Munkebo WALL Lars 17730504 SK-00-0803 SK-00-0803-1802 Munkebo BERGMAN Anders 17680606 SK-00-0804 SK-00-0804-1792 Ulvhult BJÖRNSSON Erik SK-00-0804 SK-00-0804-1682 Ulvhult ELVMAN Levert 16820000 SK-00-0804 SK-00-0804-1713 Ulvhult ELVMAN Lars 17340000 SK-00-0804 SK-00-0804-1759 Ulvhult ELVMAN Lars SK-00-0804 SK-00-0804-1709 Ulvhult ELVMAN Jonas 17210000 SK-00-0804 SK-00-0804-1749 Ulvhult ELVMAN Erik 17200000 SK-00-0804 SK-00-0804-1742 Ulvhult ELVMAN Sven 17100000 SK-00-0804 SK-00-0804-1743 Ulvhult ELVMAN Per 17470000 SK-00-0804 SK-00-0804-1773 Ulvhult ELVMAN Olof 16930000 SK-00-0804 SK-00-0804-1717 Ulvhult BERG Johan August 18611009 SK-00-0805 SK-00-0805-1882 Spånhult BRO August 18261219 SK-00-0805 SK-00-0805-1851 Spånhult BRUNBERG Peter 17250000 SK-00-0805 SK-00-0805 Spånhult Erik SK-00-0805 SK-00-0805-1685 Spånhult LUNDSTEDT Jesper 17760000 SK-00-0805 SK-00-0805-1793 Spånhult MÅNSSON Sven SK-00-0805 SK-00-0805-1686 Spånhult SPJUT Lars 18181204 SK-00-0805 SK-00-0805-1838 Spånhult SPÅNBERG Amund 16820000 SK-00-0805 SK-00-0805-1719 Spånhult SPÅN Jakob 17740000 SK-00-0805 SK-00-0805-1801 Spånhult SPÅNBERG Sven 17190000 SK-00-0805 SK-00-0805-1743 Spånhult SPÅNG Göran 17420000 SK-00-0805 SK-00-0805-1772 Spånhult SPÅNMAN Jon 16960000 SK-00-0805 SK-00-0805-1716 Spånhult SPÅNMAN Anders SK-00-0805 SK-00-0805-1709 Spånhult SPÄNNARE Johan 17000000 SK-00-0805 SK-00-0805-1724 Spånhult SVEDENBORG Jesper E17960217 SK-00-0805 SK-00-0805-1802 Spånhult TJÄDER Anders 17820000 SK-00-0805 SK-00-0805-1806 Spånhult TJÄDER Håkan 17821117 SK-00-0805 SK-00-0805-1809 Spånhult TJÄDER Petter 17980102 SK-00-0805 SK-00-0805-1818 Spånhult CARLBERG Olof 17470000 SK-00-0806 SK-00-0806-1774 Torshult ERIKSSON Anders SK-00-0806 SK-00-0806-1691 Torshult FRISK Jon SK-00-0806 SK-00-0806-1709 Torshult GARFELDT Olof SK-00-0806 SK-00-0806 Torshult GRÖNDAL Lars 17130000 SK-00-0806 SK-00-0806 Torshult GRÖNDAL Sven 17200000 SK-00-0806 SK-00-0806-1743 Torshult GRÖNDAL Olof 17400000 SK-00-0806 SK-00-0806-1760 Torshult HULT Jonas 17630704 SK-00-0806 SK-00-0806-1791 Torshult JONSSON Lars SK-00-0806 SK-00-0806-1682 Torshult LIND Magnus SK-00-0806 SK-00-0806 Torshult MUNCH Jonas SK-00-0806 SK-00-0806- Torshult PRYTS Anders 17920000 SK-00-0806 SK-00-0806-1815 Torshult TOL Anders Gustaf 18410122 SK-00-0806 SK-00-0806-1863 Torshult TOLBERG Hans 16980000 SK-00-0806 SK-00-0806-1721 Torshult TOLBERG Erik 16870000 SK-00-0806 SK-00-0806-1717 Torshult TOLBERG Sven 16930000 SK-00-0806 SK-00-0806-1714 Torshult TONSELL Olof 17630000 SK-00-0806 SK-00-0806-1789 Torshult TOR Jacob 18020000 SK-00-0806 SK-00-0806-1820 Torshult TORSELL Per Alfrid 18581212 SK-00-0806 SK-00-0806-1878 Torshult ÖRN Emanuel 18201208 SK-00-0806 SK-00-0806-1847 Torshult ANDERSSON Johan 16640000 VG-05-0108 VG-05-0108-1700 Gärdesboda FOGELSTRÖM Erik VG-05-0108 VG-05-0108-1788 Gärdesboda FRIMODIG Gabriel 16930000 VG-05-0108 VG-05-0108-1716 Gärdesboda FRIMODIG Lars 17220000 VG-05-0108 VG-05-0108-1754 Gärdesboda QVICKER Petter 17720425 VG-05-0108 VG-05-0108-1795 Gärdesboda SEGERDAL Sven 17720000 VG-05-0108 VG-05-0108-1791 Gärdesboda SILVERSVÄRD J VG-05-0108 VG-05-0108-1802 Gärdesboda WETTERGREN Johannes17810813 VG-05-0108 VG-05-0108-1806 Gärdesboda KÄLLGREN Klas Natan18810125 VG-05-0109 VG-05-0109-1899 Nolberga LIDBERG Petter Sven18330909 VG-05-0109 VG-05-0109-1857 Nolberga LUND Peter 18000422 VG-05-0109 VG-05-0109-1818 Nolberga LUND Petter 18040404 VG-05-0109 VG-05-0109-1825 Nolberga MARCKE Mag. 17861123 VG-05-0109 VG-05-0109- Nolberga MELL Alexander 18500628 VG-05-0109 VG-05-0109-1870 Nolberga MOBERG Sven 16940000 VG-05-0109 VG-05-0109-1718 Nolberga NOHLGREN Sven 17500000 VG-05-0109 VG-05-0109-1769 Nolberga NORMAN Anders 16850000 VG-05-0109 VG-05-0109-1707 Nolberga PALM Jonas 17960000 VG-05-0109 VG-05-0109-1815 Nolberga PALM Sven VG-05-0109 VG-05-0109- Nolberga PETTERSSON Anders 17820000 VG-05-0109 VG-05-0109- Nolberga QVIST Magnus 17821213 VG-05-0109 VG-05-0109-1806 Nolberga STORCK Sven 17000000 VG-05-0109 VG-05-0109-1742 Nolberga STRAND Carl Emil 18661212 VG-05-0109 VG-05-0109-1887 Nolberga STÅL Johan 17940121 VG-05-0109 VG-05-0109- Nolberga TJÄDER Håkan 17790517 VG-05-0109 VG-05-0109- Nolberga