Soldater i Smedstorp
Enligt skifteskartan låg soldattorpet på en annan plats är den som är markerad på Häradskartan.
 
Namn       Född   akt       torpnr   rote
SVENSSON Elias       SK-00-0807   SK-00-0807 Smedsbo
PERSSON Gustaf       SK-00-0807-1691 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Måns  16850000 SK-00-0807-1709 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Lars  16980000 SK-00-0807-1715 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Sven  16820000 SK-00-0807-1717 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Johan  17000000 SK-00-0807-1720 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Ture  17130000 SK-00-0807-1741 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Sven  17300000 SK-00-0807-1754 SK-00-0807 Smedsbo
SMEDBERG Anders 17470000 SK-00-0807-1772 SK-00-0807 Smedsbo
SKATT Elias        SK-00-0807-1802 SK-00-0807 Smedsbo
SKATT Anders   17850626 SK-00-0807-1803 SK-00-0807 Smedsbo
TRUG Jonas    17890104 SK-00-0807-1818 SK-00-0807 Smedsbo
TRUG Anders   18080318 SK-00-0807-1827 SK-00-0807 Smedsbo
TRUG Gustaf   18420729 SK-00-0807-1859 SK-00-0807 Smedsbo
FALK Carl Emil  18730827 SK-00-0807-1894 SK-00-0807 Smedsbo