Namn          Född   Torp nr  Akt nr     Rote
BACKMAN Johan     17200000 SK-00-0791 SK-00-0791-   Dunkebacken
DUVA Sven            SK-00-0791 SK-00-0791-   Dunkebacken
JONSSON Olof          SK-00-0791 SK-00-0791-1681 Dunkebacken
DUNKMAN Olof      16940000 SK-00-0791 SK-00-0791-1713 Dunkebacken
DUNKMAN Lars      16960000 SK-00-0791 SK-00-0791-1717 Dunkebacken
NORRMAN Lars          SK-00-0791 SK-00-0791-1743 Dunkebacken
DUNKMAN Johan Bäckman 17240000 SK-00-0791 SK-00-0791-1747 Dunkebacken
MALM Kristian     17640000 SK-00-0791 SK-00-0791-1783 Dunkebacken
DUNK Petter      17780000 SK-00-0791 SK-00-0791-1798 Dunkebacken
DUNK Lars       17770000 SK-00-0791 SK-00-0791-1804 Dunkebacken
LANTZ Johan      17820000 SK-00-0791 SK-00-0791-1806 Dunkebacken
DUNK Sven       17860000 SK-00-0791 SK-00-0791-1809 Dunkebacken
DUNK Karl       17950000 SK-00-0791 SK-00-0791-1810 Dunkebacken
FRIMAN C            SK-00-0791 SK-00-0791-1825 Dunkebacken
HJÄLM Karl Herman   18720712 SK-00-0791 SK-00-0791-1891 Dunkebacken