Soldater i Isleryd 118

Där torpet låg är det numera åkermark. Det går en gärdesväg utmed en stenmur. Där stenmuren slutar finns en dubbel björk. Ute på gärdet rakt öster ut fanns torpet. Hembygdsföreningens markering vid stenmursslutet.
Koordinat
RT90
1406627
6456521
GPS
Latitud : 58° 13,342440' N
Longitud: 14° 12,972660' Ö

Namn          Född   Torp nr   Akt nr      Rote
BENGTSSON Gustaf         VG-05-0118 VG-05-0118-    Skatteg, Isleryd
FRISK Jakob       17310000 VG-05-0118 VG-05-0118-    Skatteg, Isleryd
KLAR Johannes           VG-05-0118 VG-05-0118-    Skatteg, Isleryd
PERSSON Olof           VG-05-0118 VG-05-0118-    Skatteg, Isleryd
ANDERSSON Anders    16600000 VG-05-0118 VG-05-0118-1695  Skatteg, Isleryd
FOGELBERG Petter Anders 16860000 VG-05-0118 VG-05-0118-1708  Skatteg, Isleryd
MOBERG Johan      16890000 VG-05-0118 VG-05-0118-1711
FRISK Nils       16930000 VG-05-0118 VG-05-0118-1716  Skatteg, Isleryd
FRISK Nils       17170000 VG-05-0118 VG-05-0118-1736  Skatteg, Isleryd
FRISK Per        17200624 VG-05-0118 VG-05-0118-1749  Skatteg, Isleryd
FRISK Lars       17340000 VG-05-0118 VG-05-0118-1759  Skatteg, Isleryd
FÄRDIG Petter      17670919 VG-05-0118 VG-05-0118-1789  Skatteg, Isleryd
WESTERBERG Magnus    17680000 VG-05-0118 VG-05-0118-1789  Skatteg, Isleryd
GLAD Anders       17860000 VG-05-0118 VG-05-0118-1808  Skatteg, Isleryd
IS Johannes       17891126 VG-05-0118 VG-05-0118-1809  Skatteg, Isleryd
SKÖLD Erik Gustav    18250000 VG-05-0118 VG-05-0118-1849
BÄCK Anders Gustaf   18410514 VG-05-0118 VG-05-0118-1863  Skatteg, Isleryd
BÄCK Carl Jakob     18761220 VG-05-0118 VG-05-0118-1897  Skatteg, Isleryd