Soldater i Ringaberget 801
Hagalund är det nuvarande namnet på torpet. Enda av torpen i Norra Fågelås som är åretrunt bebott. Markerna hålls öppna av några Hihland Cattle.
Koordinat
RT90
1408854
6463415
GPS
Latitud : 58° 17,082720' N
Longitud: 14° 15,083160' Ö


Namn        Född   Torp nr   Akt nr     Rote
MATTIASSON Johan      SK-00-0801 SK-00-0801-1682 Ringaberget
ANDERSSON Johan       SK-00-0801 SK-00-0801-1687 Ringaberget
NILSSON Per         SK-00-0801 SK-00-0801-1693 Ringaberget
LUNDBERG Anders       SK-00-0801 SK-00-0801-1709 Ringaberget
KÄMPE Olof     16880000 SK-00-0801 SK-00-0801-1718 Ringaberget
ÄLGENGREN Anders  16900000 SK-00-0801 SK-00-0801-1721 Ringaberget
FRÖLING Jonas   16850000 SK-00-0801 SK-00-0801-1722 Ringaberget
LUNDGREN Lars   17000000 SK-00-0801 SK-00-0801-1741 Ringaberget
RINGMAN Magnus   17270000 SK-00-0801 SK-00-0801-1767 Ringaberget
RING Jonas     17620428 SK-00-0801 SK-00-0801-1789 Ringaberget
PIL Erik      17660000 SK-00-0801 SK-00-0801-1799 Ringaberget
RING Lars     17760921 SK-00-0801 SK-00-0801-1801 Ringaberget
FALK Emanuel    18090902 SK-00-0801 SK-00-0801-1830 Ringaberget
FALK Johan     18360626 SK-00-0801 SK-00-0801-1860 Ringaberget
RINGBERG Ferdinand 18470419 SK-00-0801 SK-00-0801-1868 Ringaberget
FRIDÉN Carl Otto  18790804 SK-00-0801 SK-00-0801-1899 Ringaberget