Soldater i Stora Stackeryd 814

Bilväg från vägen Hjo-Tidaholm Heter numera Högaruder. Torpet välvårdat av sommarboende.
Koordinat
RT90
1403688
6456812
GPS
Latitud : 58° 13,461180' N
Longitud: 14° 9,965940' Ö

Namn        Född   Torp nr   Akt nr      Rote
PERSSON Tore        SK-00-0814 SK-00-0814-1678 Lilla Stackeryd
HURTIG Lars    16840000 SK-00-0814 SK-00-0814-1709 Lilla Stackeryd
FÄRDIG Lars    16840000 SK-00-0814 SK-00-0814-1710 Lilla Stackeryd
FÄRDIG Carl         SK-00-0814 SK-00-0814-1716 Lilla Stackeryd
HURTIG Påvel    16890000 SK-00-0814 SK-00-0814-1720 Lilla Stackeryd
KARLSSON Johannes      SK-00-0814 SK-00-0814-1721 Lilla Stackeryd
HURTIG Jonas    17130000 SK-00-0814 SK-00-0814-1741 Lilla Stackeryd
HURTIG Anders   17320000 SK-00-0814 SK-00-0814-1759 Lilla Stackeryd
HURTIG Anders   17380000 SK-00-0814 SK-00-0814-1760 Lilla Stackeryd
BILLINGGREN Jakob      SK-00-0814 SK-00-0814-1768 Lilla Stackeryd
HURTIG Anders   17361128 SK-00-0814 SK-00-0814-1770 Lilla Stackeryd
HURTIG Karl    17630918 SK-00-0814 SK-00-0814-1789 Lilla Stackeryd
BILD Johan     17800613 SK-00-0814 SK-00-0814-1802 Lilla Stackeryd
BILL Johannes   17960000 SK-00-0814 SK-00-0814-1819 Lilla Stackeryd
MUNK Johan     18150824 SK-00-0814 SK-00-0814-1837 Lilla Stackeryd
VANLAND Gustav       SK-00-0814 SK-00-0814-1863 Lilla Stackeryd
VANLAND Johan F  18440802 SK-00-0814 SK-00-0814-1864 Lilla Stackeryd
BOMAN August    18670118 SK-00-0814 SK-00-0814-1887 Lilla Stackeryd