Soldater i Krumpekulla
Ett av torpen i Knektastan. ligger numer på kanten på ett hygge. De små åkerlapparna gåra att uttyda. Mossmarker runt åkrarna. Svårt att hitta utan bra karta. enklast från skogsvägen som går söder ut från Vägen Almö-fyrvägskorset. Markerad av hembygdsföreningen. Från skogsvägen 100 meter där det växer brännässlor skall du leta. Det går ett skotarespår från vägen och precis i kanten av husgrunden.
Den 30 juni 2007
Koordinat
RT90
1405385
6459930
GPS
Latitud : 58° 15,162180' N
Longitud: 14° 11,621820' Ö


Lars Lind från Lidköping har hittat sin förfäders boplats.

Lars stammar från den siste soldaten Gustaf Alfred Lind.
Det var tredje gången han var och letade efter platsen för torpet.
Nu fick han hjälp av mig för att hitta platsen.
Stormarna Gudrun och Per hade härjat i skogen sedan jag var där senast. Så nu var det en stor öppen plats som var beväxt med brännnässlor. Det tyder på att det har varit odlad mark här.
Hembygdsföreningens skylt hade fått sig en knäck så den var inte lätt att hitta.

Namn         Född   Torp nr   Akt nr      Rote
KLASSON Håkan         SK-00-0815 SK-00-0815-1671 Krumpekulla
FOGELBERG Anders   16750000 SK-00-0815 SK-00-0815-1709 Krumpekulla
SJÖMAN Nils      16950000 SK-00-0815 SK-00-0815-1718 Krumpekulla
SANDSTEDT Frans Jonas     SK-00-0815 SK-00-0815-1742 Krumpekulla
SJÖMAN Anders         SK-00-0815 SK-00-0815-1743 Krumpekulla
SJÖMAN Anders     17220000 SK-00-0815 SK-00-0815-1748 Krumpekulla
SJÖMAN Anders     17360000 SK-00-0815 SK-00-0815-1761 Krumpekulla
SJÖMAN Jean          SK-00-0815 SK-00-0815-1768 Krumpekulla
SJÖMAN Anders     17430630 SK-00-0815 SK-00-0815-1773 Krumpekulla
FOGELBERG Petter        SK-00-0815 SK-00-0815-1778 Krumpekulla
HOVANDER Lars     17530000 SK-00-0815 SK-00-0815-1782 Krumpekulla
ROLIG Herman     17621025 SK-00-0815 SK-00-0815-1786 Krumpekulla
LAX Lars       17800414 SK-00-0815 SK-00-0815-1802 Krumpekulla
PANSAR Andreas    17960808 SK-00-0815 SK-00-0815-1815 Krumpekulla
REHN Anders      18170000 SK-00-0815 SK-00-0815-1834 Krumpekulla
TOLL Gustav      18180529 SK-00-0815 SK-00-0815-1841 Krumpekulla
NÄTT Anders Gustaf  18350328 SK-00-0815 SK-00-0815-1858 Krumpekulla
LIND Gustav Alfred  18670908 SK-00-0815 SK-00-0815-1890 Krumpekulla

Anders Gustaf Nätt soldat på torpet 815 Krumpekulla under tiden 1858-1890.

Nätt var född 1835 och levde till 1922