Soldater i Stenalmen
Ruinen ligger på ett hygge från mitten av 90-talet och snart övervuxen av ny granskog. Enligt Fågelåsboken fanns det kvar i på 40-talet. Ligger 100 meter från skogsvägen som går väster om Hållsdammarna.Vid kurvan i Hyggeskanten följer du hygget 75 m så ligger ruinen en 20 m från hyggeskanten.
Koordinat
RT90
1405900
6461945
GPS
Latitud : 58° 16,253820' N
Longitud: 14° 12,098820' Ö

Namn        Född   Torp nr   Akt nr      Rote
EKSTRÖM Johan Algot 18710710 SK-00-0818 SK-00-0818-   Stenalmen
Sven             SK-00-0818 SK-00-0818-1656 Stenalmen
LARSSON Johan        SK-00-0818 SK-00-0818-1687 Stenalmen
NILSSON Per         SK-00-0818 SK-00-0818-1687 Stenalmen
VÄTTERMAN Jon        SK-00-0818 SK-00-0818-1711 Stenalmen
STENMAN Carl    16920000 SK-00-0818 SK-00-0818-1713 Stenalmen
ASKENBERG Sven   17130000 SK-00-0818 SK-00-0818-1743 Stenalmen
FOGELBERG Nils   17340000 SK-00-0818 SK-00-0818-1757 Stenalmen
FOLIN Peter     17410000 SK-00-0818 SK-00-0818-1769 Stenalmen
FOGELBERG Lars   17691017 SK-00-0818 SK-00-0818-1790 Stenalmen
HJORT Erik     17600428 SK-00-0818 SK-00-0818-1793 Stenalmen
HJORT Lars     17860000 SK-00-0818 SK-00-0818-1807 Stenalmen
HÖK Sven      17810000 SK-00-0818 SK-00-0818-1810 Stenalmen
KULL Johan     18140908 SK-00-0818 SK-00-0818-1837 Stenalmen
BLAD Jonas     18260208 SK-00-0818 SK-00-0818-1860 Stenalmen
BLAD Johan Gustav  18510915 SK-00-0818 SK-00-0818-1871 Stenalmen
STACKELL Carl Johan 18490128 SK-00-0818 SK-00-0818-1887 Stenalmen