Soldater i Källebo 
Till Torpet kommer man antingen från vägen Erladstop-Viggebo eller från Källebotorp. Grunden markerad av hembygdsföreningen. På tomten finns dasset kvar västrer om boplatsen.
Koordinat
RT90
1404388
6457995
GPS
Latitud : 58° 14,107320' N
Longitud: 14° 10,651200' Ö

Namn       Född   Torp nr    Akt nr      Rote
BJÖRNSSON Bengt      SK-00-0819  SK-00-0819-1662 Källebo
JONSSON Anders       SK-00-0819  SK-00-0819-1691 Källebo
KÄLLMAN Jon        SK-00-0819  SK-00-0819-1709 Källebo
KÄLLSTRÖM Jakob      SK-00-0819  SK-00-0819-1715 Källebo
KÄLLSTRÖM Lars  16990000 SK-00-0819  SK-00-0819-1717 Källebo
LINDQVIST Petter 16950000 SK-00-0819  SK-00-0819-1721 Källebo
KÄLLSTRÖM Torsten 17070000 SK-00-0819  SK-00-0819-1725 Källebo
RYDBOM Sven    16930000 SK-00-0819  SK-00-0819-1741 Källebo
RYDBOM Olof        SK-00-0819  SK-00-0819-1742 Källebo
KÄLLMAN Anders  17290000 SK-00-0819  SK-00-0819-1748 Källebo
KÄLLGREN Sven   17530000 SK-00-0819  SK-00-0819-1775 Källebo
GÅPÅ Lars     17590000 SK-00-0819  SK-00-0819-1789 Källebo
FRISK Nils    17640324 SK-00-0819  SK-00-0819-1791 Källebo
KÄLL Jonas    17990124 SK-00-0819  SK-00-0819-1823 Källebo
KLINT Johannes  18170806 SK-00-0819  SK-00-0819-1837 Källebo
KLINT Carl Lorentz18470314 SK-00-0819  SK-00-0819-1869 Källebo
KÄLL Johan Emil  18781001 SK-00-0819  SK-00-0819-1900 Källebo