Soldater i Islebo 820

Heter i dag Karlstorp och finns kvar. Du tar dig dit genom att svänga vänster vid Almö och sedan följa skogsvägen upp på åsen Det finns två torp här uppe utmed vägen och detta är det som ligger längst väster ut. Var bebott in på 50-talet numera sommar bostad. Börjar förfalla.
Koordinat
RT90
1405183
6460596
GPS
Latitud : 58° 15,518220' N
Longitud: 14° 11,399160' Ö

Namn       Född   Torp nr   Akt nr      Rote
ANDERSSON Sven       SK-00-0820 SK-00-0820-   Islebo
POST Sven         SK-00-0820 SK-00-0820-   Islebo
WASS Anders    18031016 SK-00-0820 SK-00-0820-   Islebo
ANDERSSON Anders      SK-00-0820 SK-00-0820-1683 Islebo
KÄLLMAN Arvid   16600000 SK-00-0820 SK-00-0820-1710 Islebo
KÄLLMAN Jonas   16950000 SK-00-0820 SK-00-0820-1716 Islebo
BOSTRÖM Sven   16990000 SK-00-0820 SK-00-0820-1719 Islebo
BOSTRÖM Nils   17210000 SK-00-0820 SK-00-0820-1742 Islebo
BOSTRÖM Petter  17190000 SK-00-0820 SK-00-0820-1742 Islebo
BOSTRÖM Bengt   17250528 SK-00-0820 SK-00-0820-1760 Islebo
GLADER Anders   17690000 SK-00-0820 SK-00-0820-1783 Islebo
KARLGREN Johan  17670000 SK-00-0820 SK-00-0820-1792 Islebo
WASS Johan    17720930 SK-00-0820 SK-00-0820-1797 Islebo
WASS Anders    17830915 SK-00-0820 SK-00-0820-1807 Islebo
FREJ Anders        SK-00-0820 SK-00-0820-1815 Islebo
GRAN Emanuel   18140000 SK-00-0820 SK-00-0820-1834 Islebo
BLAD Jonas    18260208 SK-00-0820 SK-00-0820-1842 Islebo
NÄCK Carl         SK-00-0820 SK-00-0820-1860 Islebo
SCHILL Carl    18400515 SK-00-0820 SK-00-0820-1862 Islebo
QVIST Karl Viktor 18730508 SK-00-0820 SK-00-0820-1893 Islebo