Soldater i Stenbacken
Kallas Kanons efter de sista soldaterna. För att komma till torpet kör man in till höger efter torpet på höger hand utmed vägen Almö- Hållsdammen. Torpet raserades på 1960-talet, en fin jordkällare finns kvar. Markerat av hembygdsföreningen.
Koordinat
RT90
1406804
6462122
GPS

Latitud : 58° 16,360680' N
Longitud: 14° 13,018440' Ö
Namn        Född   Torp nr  Akt nr     Rote
KLINT Johan         SK-00-0823 SK-00-0823-   Stenbacken
LUNDGREN Anders       SK-00-0823 SK-00-0823-   Stenbacken
SVAN Jean          SK-00-0823 SK-00-0823-   Stenbacken
TORSSON Anders       SK-00-0823 SK-00-0823-1682 Stenbacken
TORSTENSSON Sven      SK-00-0823 SK-00-0823-1687 Stenbacken
NILSSON Johan        SK-00-0823 SK-00-0823-1689 Stenbacken
STEN Anders         SK-00-0823 SK-00-0823-1743 Stenbacken
TROGEN Jonas    17671101 SK-00-0823 SK-00-0823-1799 Stenbacken
KLINT Isak     17950000 SK-00-0823 SK-00-0823-1815 Stenbacken
FYHR Sven     18130000 SK-00-0823 SK-00-0823-1835 Stenbacken
LÄTT Esbjörn    18110521 SK-00-0823 SK-00-0823-1840 Stenbacken
KANON Emanuel   18310601 SK-00-0823 SK-00-0823-1863 Stenbacken
KANON Frans Oskar 18621014 SK-00-0823 SK-00-0823-1884 Stenbacken