Soldater i Trollebo

Torp i Knektastan Ligger svårtillgängligt i kanten på ett hygge. Hembygdsföreningen har markerat ruinen i norra kanten av hygget.med flera mossdråg. Om man följer häradskartan ska det ligga i södra kanten på hygget. Någon husgrund kunde inte hittas men resterna av en källare finns kvar.
Kooardinat
RT90
Där hembygdsföreningen markerat.
1405179
6460124
GPS
Latitud : 58° 15,264000' N
Longitud: 14° 11,406600' Ö
Läget enligt häradskartan
1405200
6460013
GPS
Latitud : 58° 15,204480' N
Longitud: 14° 11,430780' Ö

Namn          Född   Torp nr   Akt nr      Rote
COURAGE Per           SK-00-0825  SK-00-0825-   Trollebo
FAGERMAN Rudolf         SK-00-0825  SK-00-0825-   Trollebo
SVARTZ Per            SK-00-0825  SK-00-0825-   Trollebo
HENRIKSSON Per          SK-00-0825  SK-00-0825-1682 Trollebo
ENEROT Per       16880000 SK-00-0825  SK-00-0825-1709 Trollebo
FAGERMAN Anders    16860000 SK-00-0825  SK-00-0825-1717 Trollebo
FAGERMAN Jonas          SK-00-0825  SK-00-0825-1743 Trollebo
FAGERMAN Jean     17290000 SK-00-0825  SK-00-0825-1747 Trollebo
FAGERMAN Klas     17530917 SK-00-0825  SK-00-0825-1785 Trollebo
HJÄLM Lars       17840000 SK-00-0825  SK-00-0825-1802 Trollebo
BÄCK Sven       18070429 SK-00-0825  SK-00-0825-1830 Trollebo
ALM August Daniel   18310520 SK-00-0825  SK-00-0825-1851 Trollebo
BERGGREN Karl Gustav  18540607 SK-00-0825  SK-00-0825-1874 Trollebo
BERGGREN Johan August 18561130 SK-00-0825  SK-00-0825-1877 Trollebo
RYDELL Per Gustaf   18641025 SK-00-0825  SK-00-0825-1886 Trollebo