Soldater i Lilla Stadckeryds ryttartorp 119

heter i dag Sandbacken eller Fågels. Det finns bilväg från vägen Tidaholm-Hjo till torpet. Det ursprungliga torpen låg något närmare vägen än det hus som numera står på tomten.
Kooardinat
RT90
1402762
6456372

GPS
Latitud : 58° 13,212060' N
Longitud: 14° 9,031860' Ö

Namn       Född   Torp nr   Akt nr      Rote
FALK Petter         VG-05-0119  VG-05-0119-   Lilla Stackeryd
HOLGER Erik         VG-05-0119  VG-05-0119-   Lilla Stackeryd
JONSSON Bryngel       VG-05-0119  VG-05-0119-   Lilla Stackeryd
MÅNSSON Anders       VG-05-0119  VG-05-0119-   Lilla Stackeryd
PERSSON Bryngel       VG-05-0119  VG-05-0119-   Lilla Stackeryd
TÖRESSON Bryngel      VG-05-0119  VG-05-0119-   Lilla Stackeryd
RYDMAN Nils    16840000 VG-05-0119  VG-05-0119-1709 Lilla Stackeryd
RYDMAN Per    16961103 VG-05-0119  VG-05-0119-1716 Lilla Stackeryd
ROLIG Jonas    17701011 VG-05-0119  VG-05-0119-1796 Lilla Stackeryd
BRUN Jan     17981224 VG-05-0119  VG-05-0119-1817 Lilla Stackeryd
FALK Johan Petter 18320803 VG-05-0119  VG-05-0119-1856 Lilla Stackeryd
FALK Axel Ture  18650525 VG-05-0119  VG-05-0119-1887 Lilla Stackeryd
FAST Edvard Rickar18700612 VG-05-0119  VG-05-0119-1893 Lilla Stackeryd