Soldater i Torp
50-årig granskog täcker området tydliga fd åkrar. Flera husgrunder, den som hembygdsföreningen markerat är nog av senare datum betydligt större än ett soldattorp och med murad källare under huset. Söder om den markerade finns ytterligare en husgrund. Den är nog den ursprungliga. Även efter ladugården finns en tydlig husgrund.
Du kommer dit genom att gå en traktorväg från Getaryggsvägen vid skylt med skyddsområde för vattentäkt.
Kooardinat
RT90
1401032
6449818
GPS
Latitud : 58° 9,659940' N
Longitud: 14° 7,433340' Ö

Namn       Född   Torp nr  Akt nr     Rote
FOGELBERG Erlan      VG-05-0122 VG-05-0122-   Torp
JONSSON Jonas       VG-05-0122 VG-05-0122-   Torp
RAPP Anders   17860528 VG-05-0122 VG-05-0122-   Torp
ERIKSSON Sven  16700000 VG-05-0122 VG-05-0122-1698 Torp
BOMAN Lars    16930000 VG-05-0122 VG-05-0122-1712 Torp
HELLMAN Lars   16920000 VG-05-0122 VG-05-0122-1723 Torp
MODIG Jan    17160930 VG-05-0122 VG-05-0122-1743 Torp
FRIMODIG Petter 17440000 VG-05-0122 VG-05-0122-1764 Torp
BOMAN Peter   17530319 VG-05-0122 VG-05-0122-1775 Torp
BOMAN Petter   17750711 VG-05-0122 VG-05-0122-1798 Torp
RAPP Anders   17880000 VG-05-0122 VG-05-0122-1813 Torp
RAPP Anders Isak 18000317 VG-05-0122 VG-05-0122-1821 Torp
ÅHL Olof     18140923 VG-05-0122 VG-05-0122-1837 Torp
BRUNN Sven    18180721 VG-05-0122 VG-05-0122-1840 Torp
KRAFT Karl Magnus18290106 VG-05-0122 VG-05-0122-1849 Torp
MODIG Karl August18621019 VG-05-0122 VG-05-0122-1884 Torp