Soldater i Nolgården Munkaskog
Torpet välbevarat, ligger utmed vägen till Kopparhults kvarn mellan Målareskogen och Överhult

Kooardinat
RT90
1403590
6448809
GPS
Latitud : 58° 9,150540' N
Longitud: 14° 10,064460' Ö
Namn         Född   Torp nr  Akt nr     Rote
FOGELIN Jonas    17710808 VG-05-0123 VG-05-0123-   Nordgården, Munkagården
GUDMUNDSSON Carl       VG-05-0123 VG-05-0123-   Nordgården, Munkagården
LONGBERG Petter        VG-05-0123 VG-05-0123-   Nordgården, Munkagården
NORDSTEDT Lars    17330000 VG-05-0123 VG-05-0123-   Nordgården, Munkagården
GUDMUNDSSON Lars   16820000 VG-05-0123 VG-05-0123-1700 Nordgården, Munkagården
FOGELBERG Jöns    17130000 VG-05-0123 VG-05-0123-1736 Nordgården, Munkagården
BOLIN Anders     17151223 VG-05-0123 VG-05-0123-1737 Nordgården, Munkagården
NOHLSTEDT Lars    17320000 VG-05-0123 VG-05-0123-1757 Nordgården, Munkagården
MOBERG Lars     17430000 VG-05-0123 VG-05-0123-1761 Nordgården, Munkagården
LONGBERG Petter        VG-05-0123 VG-05-0123-1765 Nordgården, Munkagården
NORD Jonas      17860000 VG-05-0123 VG-05-0123-1805 Nordgården, Munkagården
STEN Johannes 17950000 VG-05-0123 VG-05-0123-1821 Nordgården, Munkagården MUNK Carl Gustaf 18360000 VG-05-0123 VG-05-0123-1857 Nordgården, Munkagården BLOMBERG Carl Johan 18390000 VG-05-0123 VG-05-0123-1860 Nordgården, Munkagården ENGQVIST Johan Edvin 18701028 VG-05-0123 VG-05-0123-1889 Nordgården, Munkagården LINDEBERG Johan Emil 18740630 VG-05-0123 VG-05-0123-1894 Nordgården, Munkagården BLOMÉN Oskar Ludvig 18801114 VG-05-0123 VG-05-0123-1898 Nordgården, Munkagården