338 Södra Hulan Benäms som Hällestorp i soldatregistret.
Från väg 193 vid tar man av söder ut vid skylten med Hjo Kommun
Då kommer man fram till gården Södra Hulan torpet låg i betesmarken NO om gården.

 
Namn       Född   Torp nr  Akt nr     Rote
FOGEL August       SK-00-0838 SK-00-0838-   Hällestorp
OLOFSSON Johan      SK-00-0838 SK-00-0838-1670 Hällestorp
JONSSON Anders      SK-00-0838 SK-00-0838-1690 Hällestorp
SANDBERG Måns  16800000 SK-00-0838 SK-00-0838-1706 Hällestorp
KRÅKA Karl        SK-00-0838 SK-00-0838-1709 Hällestorp
HÄLLBERG Måns  16740000 SK-00-0838 SK-00-0838-1711 Hällestorp
HÄLLBERG Anders      SK-00-0838 SK-00-0838-1717 Hällestorp
HÄLLBERG Anders 16970000 SK-00-0838 SK-00-0838-1718 Hällestorp
HÄLLBERG Jonas      SK-00-0838 SK-00-0838-1743 Hällestorp
ROSENDAL Håkan  17230000 SK-00-0838 SK-00-0838-1747 Hällestorp
ROSENDAL Karl  17390000 SK-00-0838 SK-00-0838-1761 Hällestorp
HÄLLSTEDT Sven  17390207 SK-00-0838 SK-00-0838-1767 Hällestorp
HÄLLSTEDT Jonas 17610000 SK-00-0838 SK-00-0838-1790 Hällestorp
HÄLL Lars    17840000 SK-00-0838 SK-00-0838-1807 Hällestorp
KLAR Johan        SK-00-0838 SK-00-0838-1815 Hällestorp
KLAR Johan    17970610 SK-00-0838 SK-00-0838-1818 Hällestorp
ALLGOD Emanuel  18110516 SK-00-0838 SK-00-0838-1837 Hällestorp
FOGEL Carl    18430812 SK-00-0838 SK-00-0838-1863 Hällestorp
FOGEL Karl August18680912 SK-00-0838 SK-00-0838-1887 Hällestorp