Soldater i Stora Björstorp
Resterna ligger på betesmark.Nordväst ut ligger ett litet stenmursomgärdat gärde. Ligger ett 100-tal meter in från Kopparhults kvarn vägen i uppförsbacken.
Kooardinater
RT90
1403936
6449926

GPS
Latitud : 58° 9,756540' N
Longitud: 14° 10,389360' Ö
Namn        Född   Torp nr  Akt nr     Rote
ALANDER           SK-00-0829 SK-00-0829-   Stora Björstorp
BJÖRN Josef         SK-00-0829 SK-00-0829-   Stora Björstorp
BJÖRNSSON Anders       SK-00-0829 SK-00-0829-   Stora Björstorp
RISBERG Esbjörn       SK-00-0829 SK-00-0829-   Stora Björstorp
RYDBERG Per Sven       SK-00-0829 SK-00-0829-   Stora Björstorp
PERSSON Jonn         SK-00-0829 SK-00-0829-1678 Stora Björstorp
BEJER Påvel     16800000 SK-00-0829 SK-00-0829-1711 Stora Björstorp
RYBERG Per          SK-00-0829 SK-00-0829-1742 Stora Björstorp
RYBERG Erik     17210000 SK-00-0829 SK-00-0829-1743 Stora Björstorp
RYBERG Ernst    17220000 SK-00-0829 SK-00-0829-1743 Stora Björstorp
RYDBERG Carl Gideon 18790507 SK-00-0829 SK-00-0829-1743 Stora Björstorp
GRÖN Abraham         SK-00-0829 SK-00-0829-1804 Stora Björstorp
RUNDQVIST Nils   17860000 SK-00-0829 SK-00-0829-1806 Stora Björstorp
RUNDQVIST Johan   17880000 SK-00-0829 SK-00-0829-1813 Stora Björstorp
RUND Johan Falk   18061020 SK-00-0829 SK-00-0829-1826 Stora Björstorp
OTTER von          SK-00-0829 SK-00-0829-1841 Stora Björstorp
RUND Anders Johan  18410819 SK-00-0829 SK-00-0829-1859 Stora Björstorp
ELD August     18710321 SK-00-0829 SK-00-0829-1892 Stora Björstorp