Lilla Björstorp
har även hetat Dikesstugan.
Finns inga rester torpet har legat mitt emot infrten till Mobolet vid vägen mellan Torp och Älgamossen
Kooardinater
RT90
1403364
6451083
GPS
Latitud : 58° 10,372080' N
Longitud: 14° 9,777840' Ö

Namn      Född   Torp nr  Akt nr     Rote
BJÖRN Anders       SK-00-0830 SK-00-0830-  Lilla Björstorp
ARVIDSSON Erik      SK-00-0830 SK-00-0830-1679Lilla Björstorp
BJÖRN Lars   16820000 SK-00-0830 SK-00-0830-1709Lilla Björstorp
BJÖRN Anders  16900000 SK-00-0830 SK-00-0830-1715Lilla Björstorp
BÄCKMAN Gustav 17090000 SK-00-0830 SK-00-0830-1741Lilla Björstorp
BÄCKMAN Gustav 17240000 SK-00-0830 SK-00-0830-1743Lilla Björstorp
HUSBERG Jöns  17200000 SK-00-0830 SK-00-0830-1747Lilla Björstorp
HUSBERG Mattias 17290000 SK-00-0830 SK-00-0830-1761Lilla Björstorp
HUSBERG Olof  17340218 SK-00-0830 SK-00-0830-1767Lilla Björstorp
BJÖRK Per    17590906 SK-00-0830 SK-00-0830-1789Lilla Björstorp
BJÖRK Anders  17740000 SK-00-0830 SK-00-0830-1801Lilla Björstorp
ROLF Johan   17850000 SK-00-0830 SK-00-0830-1815Lilla Björstorp
EK Johannes   18230000 SK-00-0830 SK-00-0830-1843Lilla Björstorp
LÖF Gustaf   18230915 SK-00-0830 SK-00-0830-1847Lilla Björstorp