Namn        Född   Torp nr  Akt nr     Rote
JONSSON Per         SK-00-0831 SK-00-0831-1683 Skalleberg
SKALLBERG Bengt  16590000 SK-00-0831 SK-00-0831-1709 Skalleberg
SKALLBERG Jonas  16960000 SK-00-0831 SK-00-0831-1716 Skalleberg
SKALLBERG Ambjörn 16810000 SK-00-0831 SK-00-0831-1721 Skalleberg
ÄLGENGREN Anders  16900000 SK-00-0831 SK-00-0831-1722 Skalleberg
LUNDBERG Hans   16910000 SK-00-0831 SK-00-0831-1723 Skalleberg
BLOMBERG Anders  17050906 SK-00-0831 SK-00-0831-1726 Skalleberg
BLOMBERG Lars   17120000 SK-00-0831 SK-00-0831-1741 Skalleberg
BLOMBERG Lars        SK-00-0831 SK-00-0831-1743 Skalleberg
BLOMBERG Lars   17230723 SK-00-0831 SK-00-0831-1747 Skalleberg
SÖDERBERG Johan  17590000 SK-00-0831 SK-00-0831-1783 Skalleberg
FAST Johan     17780000 SK-00-0831 SK-00-0831-1802 Skalleberg
FAST Anders    17860000 SK-00-0831 SK-00-0831-1809 Skalleberg
FAST Carl     17920000 SK-00-0831 SK-00-0831-1819 Skalleberg
ROT Johannes    18290405 SK-00-0831 SK-00-0831-1847 Skalleberg
SANDAL Per Vilhelm     SK-00-0831 SK-00-0831-1873 Skalleberg
ROT Carl Johan   18531119 SK-00-0831 SK-00-0831-1875 Skalleberg