Granbolet
Finns inte markerat på häradskartan, men på generalstabskartan. Fågelås Hembygdsförening har markerat det här i centrum av kartbilden. Enligt vad generalstabskartan visar skulle det vara längre NV ut. Här finns den gamla markeringen som gjorts, På skifteskartan från 1880 på Lantmäteriets historiska kartor finns torpet markerat. Det har legat på gärdet NV markeringen
Bästa sätt att ta sig dit är att ta skogsvägen som går söder ut 100 meter efter det gärdet slutar på vägen Backabo-Älgamossen Åk till vändplatsen sedan stigen som går öster ut tills du kommer till gärdet.
RT90
143812
645390
GPS
Latitud : 58° 11,670' N
Longitud: 14° 10,172' Ö

Namn           Född   Torp nr  Akt nr     Rote
JOHANSSON Johan     18370000 SK-00-0832 SK-00-0832-   Granbolet
LARSSON Gustaf           SK-00-0832 SK-00-0832-   Granbolet
QVIST Carl             SK-00-0832 SK-00-0832-   Granbolet
ANDERSSON Gustaf          SK-00-0832 SK-00-0832-1681 Granbolet
GRANGREN Lars      16870000 SK-00-0832 SK-00-0832-1709 Granbolet
GRANSTRÖM Anders     17040000 SK-00-0832 SK-00-0832-1724 Granbolet
GRANSTRÖM Nils      17170000 SK-00-0832 SK-00-0832-1743 Granbolet
GRANSTRÖM Nils      17320000 SK-00-0832 SK-00-0832-1760 Granbolet
GRANGREN Anders     17381118 SK-00-0832 SK-00-0832-1767 Granbolet
HJORT Erik        17600428 SK-00-0832 SK-00-0832-1782 Granbolet
HASSELQVIST Johan Gabriel17680000 SK-00-0832 SK-00-0832-1793 Granbolet
QVIST Carl             SK-00-0832 SK-00-0832-1818 Granbolet
QVIST Anders       17930000 SK-00-0832 SK-00-0832-1819 Granbolet
FRÖJD Anders       18111109 SK-00-0832 SK-00-0832-1835 Granbolet
BJÖRN Anders Åman    18200121 SK-00-0832 SK-00-0832-1841 Granbolet
TOLL Gustaf       18180529 SK-00-0832 SK-00-0832-1858 Granbolet
GRANQVIST        18480927 SK-00-0832 SK-00-0832-1872 Granbolet