Namn       Född   Torp nr  Akt nr     Rote
CARLBERG         SK-00-0836 SK-00-0836-   Dynebolet
LARSSON Björn       SK-00-0836 SK-00-0836-   Dynebolet
SÖRMAN Anders       SK-00-0836 SK-00-0836-   Dynebolet
ÅSMAN Per    16930000 SK-00-0836 SK-00-0836-   Dynebolet
LARSSON Sven       SK-00-0836 SK-00-0836-1685 Dynebolet
DUNMAN Lars        SK-00-0836 SK-00-0836-1709 Dynebolet
DUNMAN Erland  16980000 SK-00-0836 SK-00-0836-1716 Dynebolet
ÖVERMAN Per   16930000 SK-00-0836 SK-00-0836-1718 Dynebolet
BJÖRKDAL Gustav 16850000 SK-00-0836 SK-00-0836-1720 Dynebolet
BERG Lars    17070000 SK-00-0836 SK-00-0836-1727 Dynebolet
DUNMAN Per    17170000 SK-00-0836 SK-00-0836-1743 Dynebolet
DUNMAN Erik   17280000 SK-00-0836 SK-00-0836-1760 Dynebolet
DUNMAN Carl   17530000 SK-00-0836 SK-00-0836-1776 Dynebolet
FROM Jean    17750000 SK-00-0836 SK-00-0836-1798 Dynebolet
FROM Peter    17860000 SK-00-0836 SK-00-0836-1806 Dynebolet
FROM Sven    17870917 SK-00-0836 SK-00-0836-1807 Dynebolet
LAX Ingvald   17980624 SK-00-0836 SK-00-0836-1819 Dynebolet
LAX Karl     18340326 SK-00-0836 SK-00-0836-1855 Dynebolet
PRIM Johan August18401110 SK-00-0836 SK-00-0836-1863 Dynebolet
BRANDT Karl Johan18731228 SK-00-0836 SK-00-0836-1894 Dynebolet