Torget

 

Torget runt sekelskiftet 18-1900.

Detta julkort visar torget innan ombyggnad.
Numera är det bara Gamla EB Olssons affär och huset på Torggatan som finns kvar i ursprungligt skick.

Hörlings affär (Vete och råg) Byggdes om omkring 1910.
Gamla Posten 1953, Stadshustet omkring 1940, Sparbanken 1932.

Fontänen på torget togs bort 1911.

 

Torgdag

Liv och rörelse på torgen kring sekelskiftet
Bönderna har kommit med häst och vagn för att sälja sina varoro och gör sina inköp.

Före 1910

Vin och spritaffär till vänster.
Källmarks järnaffär till höger om infarten till Kilbergsgården. Josef Kihlberg har ännu inte gått in som kompanjon med Källmark

Huset Långgatan 2 är fortfarande ett envåningshus.

Efter 1911

Kihlberg har gått in i Järnaffären. Hörlingshuset är ombyggt.

Fontänen borta

Hörling övertog Hallbergs affär 1912. Fortfarande Hallbergs skylt kvar

Nu har vi kommit till ca 1930.

Kihlbergs affär fortfarande på höger sida om infarten till Kilhlbergsgården.

Toget är bil och bussparkering.

Den s.k. brännvisbussen väntar på att åter gå mot Tidaholm.